Preview Mode Links will not work in preview mode

Reggiopodden

Dec 1, 2020

I det här avsnittet fördjupar vi oss i olika lärmiljöer vi byggt upp och pratar om vilket material som behövs för att starta de olika stationerna. 


Nov 1, 2020

Vi diskuterar hur man kan arbeta med barns inflytande i förskolan. Vad betyder barns inflytande för oss? 


Oct 1, 2020

Vi diskuterar våra erfarenheter och tankar kring projekt i förskolan. Är det skillnad på tema och projekt? Hur kommer man igång egentligen? Och Hur håller man balansen mellan barnens val och vuxenstyrda aktiviteter?


Sep 1, 2020

Vi berättar om när vi var på studiebesök i Bassa Reggiana. Vad upplevde vi och vad tog vi med oss därifrån?
Vi berättar också hur vi gjorde för att söka Eu-bidrag för resan. 


Aug 1, 2020

I det här avsnittet diskuterar vi vår syn på vad ett kompetent barn är och hur man kan jobba för att främja självständiga, kompetenta barn.